mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem

GPS: 49°32'18.651"N, 16°18'14.222"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16007/7-3974Aueršperk

Zříceniny hradu na ostrožně v záhybu říčky Bystřice. Hrad obsadil trojúhelníkovou ostrožnu, která se širokou šíjí spojuje s okolním terénem.

Hrad je v psaných zprávách poprvé vzpomínán roku 1325. Archeologickými nálezy lze jeho vznik zařadit do 2.poloviny 13.století.

Širokou šíji ostrožny mírným obloukem přetíná mohutný příkop a vnější val. Příkop je stále 16 - 20m široký a oproti jádru dosahuje až 13m hloubky. Před tímto opevněním se nalézá lehčeji opevněné předhradí. Vně jej chránil dnes 6m široký příkop s vnitřním valem. Stopy zástavby na předhradí nejsou patrné. Přístupová cesta vedla patrně po východní straně přes předhradí k jádru hradu. Ve svahu nad touto cestou jsou zachované zbytky parkánových zídek. Přes velkou rozlohu hradu má samotné jádro skromné rozměry zhruba lichoběžníkovitého tvaru. V jeho západním cípu jsou zbytky okrouhlé věže o průměru téměř 10m a síle zdiva až 3,5m. Dvouprostorový palác severovýchodně od věže je dobře patrný. S bergfritem ho mohl pojit přístavek. Vstup do jádra vedl od východu patrně okrouhlým věžovitým útvarem. Ostrožna na východě vytváří jazykovitý výběžek, který je přetnut příkopem a valem, který pokračuje k západu a chrání hrad ze severovýchodu.

Písemná zpráva z roku 1412 naznačuje, že v této době byl hrad již opuštěn.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika