mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Borotín u Tábora

GPS: 49°29'58.368"N, 14°37'45.118"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32537/3-4741Borotín

Zříceniny hradu na ostrožně nad Starozámeckým rybníkem.

Poprvé je zmiňován roku 1356. Prvá fáze hradu, nejspíše ze z 1.poloviny 14.století, náleží mezi rozvinutý bergfritový typ. Věž nad příkopem předstupovala většinou své hmoty před obvodovou hradbu. Jádro za ní mělo polygonální obrys a zástavba v něm se přikládala k jeho obvodu. Na východě stál minimálně dvouprostorový palác. Další zástavba na protější straně jádra byla z velké části odtěžena při lámání kamene. V jižní části se nacházela druhá, menší věž. Vstup vedl skrz věžovitou bránu na parkán a podél hradby a druhé věže se příchozí dostal k bráně vedoucí na nádvoří. V roce 1434 hrad odolal obléhání táborského vojska.

Pozdně gotické úpravy z 2.poloviny 15.století se soustředily hlavně na zvýšení obranyschopnosti. Okolo téměř celého jádra byl vykopán nový mohutný příkop. Změnil se přístup do hradu, který nově vedl plochostropou bránou se střílnami od východu. Okolo přelomu 15. a 16.století byl postaven nový palác navazující na bránu. Palác na místě dřívějšího parkánu měl v prvém patře roubenou komoru, jejíž otisky lze na dochované části paláce dobře pozorovat. Na počátku 30-ti leté války byl zřejmě vypálen.

Škoda nešťastné památkové úpravy, která hrad ochudila o množství pozůstatků a naopak "obohatila" o velké množství betonu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika