mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Katastrální území: Úbočí u Dolního Žandova

GPS: 50°1'37.758"N, 12°33'38.210"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34125/4-5Boršengrýn

Na ostrožném výběžku nad drobnými potůčky u Dolního Žandova se nacházejí skromné pozůstatky po hradu. Nejdříve zde stála tvrz Amonsgrýn z poloviny 14.století, která byla okolo roku 1373 odprodána. Následujícího roku ji nový majitel Boreš z Oseka přestavěl na hrad a přejmenoval podle svého jména. Roku 1452 byl hrad obležen a po osmi dnech za použití dělostřelby dobyt. Následně byl za pomoci zedníků a tesařů pobořen. Kameny byly posléze využity pro stavbu vedlejšího dvora.

Hrad zaujal závěr ostrožného výběžku. Příkop s vnějším valem přeťal ostrožnu a chránil rozsáhlé předhradí. Nad příkopem stála hradba destruovaná dnes do podoby valu. Za ní se podél celé čelní strany dochovaly terénní relikty budov předhradí. Stálo zde více budov a další stály i na vnitřní ploše předhradí. Vnitřní plocha utrpěla při výstavbě rekreačních chatek. Valovitý relikt po obvodovém opevnění se dochoval i východní hraně.

Nevelké jádro vymezil mohutný příkop, kterým dnes prochází silnice. Nad příkopem stála mohutná hradba a za ní volně stojící čtverhranný donjon. Z něj se dochovala jižní část do zhruba jednometrové výšky. Archeologickým výzkumem zaznamenaná zástavba při západním obvodu měla patrně jen pomocný charakter. Jedna ze staveb s tenkými stěnami byla patrně kuchyní. Střední část jádra poškodila výstavba rekreační chatky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika