mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Jičín
Katastrální území: Brada

GPS:50°28'2.475"N, 15°19'46.298"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16237/6-1335Brada

Zříceniny hradu na kopci s dalekým výhledem nedaleko Jičína.

Hrad byl založen kolem poloviny 13.století a v predikátu se poprvé objevuje k roku 1258. Kolem poloviny 15.století byl přestavěn a výrazně se vylepšovala jeho obranyschopnost. Jako pustý je udává již k roku 1500. Za prusko-rakouské války byla v areálu hradu zbudována dělostřelecká baterie a na památku této bitvy byla zřízena Kalvárie , která končila na nejvyšším místě jádra. V té době byla západní část hradu odtěžena pískovcovým lomem.

Hrad zaujal východní z vrcholů Převýšiny. Areál hradu má oválný tvar s osami zhruba 100x130m. Plochu obíhal příkop, dnes nejlépe dochovaný na východní straně. Před příkopem byl vyhozen val. Přístup do hradu vedl patrně od severu. Jádro má dvě výškové úrovně, vyšší jižní část měla čtvercový půdorys. Většina plochy jádra ale padla za oběť těžbě pískovce. Dochovalo se jen východní nároží, na kterém byla postavena Kalvárie a úzká část původního obvodu k jižnímu nároží. Střepy skalky v západní části jádra jsou pozůstatky západního nároží. Nižší část jádra se připojuje na severovýchodě. V jejím severovýchodním cípu se nacházejí pozůstatky minimálně dvouprostorové budovy. Část nádvorní zdi budovy vybíhá k severozápadní odtěžené části. Jádro obíhal parkán, částečně dochovaný podél východní strany. Patrně při přestavbě okolo poloviny 15.století byly do parkánu vestavěny polookrouhlé, dovnitř otevřené bašty. Zdivo tří z nich se částečně dochovalo ve vegetací zarostlém svahu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika