mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Syřenov

GPS: 50°29'21.718"N, 15°24'49.760"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17786/6-2799Bradlec

Zříceniny hradu na čedičovém kopci východně od Bradlecké Lhoty. Hrad byl založen na počátku 14.století. Hrad zaujal vrchol vysokého kopce s vystupujícími čedičovými skalami. Jádro má nepravidelný protáhlý tvar a ze tří stan jej obklopuje předhradí.

Z první fáze se do dnešních dnů dochovaly pouze části obvodové hradby, vystavěné z čediče a na východní straně část jednoho zub cimbuří. Vstup vedl patrně od západu, kde stála obvodová hradba, za kterou bylo nasypaným materiálem vytvořeno nádvoří. K obvodové hradbě na východní straně přiléhala budova. Další budova stála v jižním cípu na čedičové skalce. Vnější opevnění patrně již v této stavební fázi sestávalo z příkopu a valu. Po polovině 14.století byl hrad přestavěn. Na jižním skalním útvaru, byla zde do rohu starší obvodové hradby vestavěna čtverhranná obytná věž. Další přestavba následovala na konci století. Tehdy se stavělo především v severní části jádra. Byla zde z lomového zdiva postavena rozměrná budova s poloohrouhlou věží. Nová budova byla postavena i k jižnímu donjonu. Stavělo se i při východní hradbě. Přestavby se dočkalo i vnější opevnění. Na východě lze uvažovat o výstavbě příhrádku.

Roku 1417 byl hrad dobyt, následně opraven a po obležení v roce 1421 znova dobyt. Jako sídlo lapků byl roku 1442 opět dobyt. Okolo poloviny 16.století zpustl.

K jeho destrukci dopomohla především nestabilní západní strana jádra, kde se pod náporem nasypaného materiálu sesunula celá západní část hradby. Prostor bývalého nádvoří se dnes strmě sklání k západu. Roku 1939 byl hrad zpřístupnován Klubem českých turistů, což se neobešlo bez výrazných zásahů do terénu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika