mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Brandýs nad Labem

GPS: 50°11'14.918"N, 14°39'57.755"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18017 / 2-2002Brandýs nad Labem

Hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Labe na severní straně stejnojmenného města.

Nad důležitým přechodem přes řeku mezi Brandýsem a Starou Boleslaví ho založil na počátku 14.století Jan z Michalovic. V roce 1317 byl neúspěšně obléhán. V pokročilé 2.polovině 15.století byl výrazně pozdněgoticky přestavěn, stavělo se zde i na počátku 16.století. Radikální renesanční přestavba ho čekala v 2.polovině 16.století. Za třicetileté války okolo hradu vystavěli Švédové nad starším valem a příkopem mohutné opevnění. Další zásahy přišly až v 18. a 19.století. Do dneška se dochoval i mohutný příkop okolo vnitřní plochy.

Nejstarší dochovanou částí hradu jsou dvě čtverhranné spojené věže na východní straně, jižní z nich byla původní branskou věží. Další gotickou dochovanou částí jsou obvodové zdi severního velkého paláce a části obvodové zdi, později začleněné do zámeckých křídel. Během pozdněgotické přestavby byl patrně přeložen vstup od brodu na severovýchodní straně na stranu jižní. V té době byl patrně také zesílen val kvůli možnosti navézt na něj těžší palné zbraně. Při renesanční přestavbě byl hrad doplněn o zbylá křídla.

Za třicetileté války se stal sídlem vedení švédských vojsk a byla výrazně posíleno jeho opevnění. V nárožích valu na západní a severozápadní straně byly zbudovány (pokud se tak nestalo již při renesanční přestavbě) velké bastiony. V jižním cípu byl přebudován velký rondel. Do mohutného příkopu byla přivedena voda. Obranyschopnost posílila také reduta na skalce před zámeckou zahradou, směrem k městu byl vysunut trojúhelníkovitý ravelin a na konci mostu přes Labe, již na Staroboleslavské straně, byl vstup na most chráněn předmostní pevnůstkou. Žádná z těchto "externích" fortifikací se do dnešní doby nedochovala.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika