mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Brandýs nad Orlicí

GPS: 50°0'2.654"N, 16°17'27.321"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24480/6-4546Brandýs nad Orlicí

Jihovýchodně od centra Brandýsa nad Orlicí se stojí nad vtokem Dolanského potoka do Tiché Orlice zříceniny stejnojmenného hradu.

Hrad zaujal místo úzkého ostrohu, který na severu a jihu vymezují prudké svahy k vodotečím. Na západní straně se nepříliš prudce sklání opyš a na východní straně terén navazuje na terénní blok. Hrad se dělí celkem na tři opevněné části. Na východní straně ostroh přetíná příkop, který se na jižní straně stáčí k západu a vede i podél jižní strany. Odděluje od rovné východní strany předhradí. To bylo přístupné po mostě, pro který byl na vnější straně zbudován taras. Na předhradí se nachází stopy po budovách, patrně hospodářských, plocha je zde mírně poničena těžbou. Další příkop, výrazně mohutnější odděluje předhradí od přední části vnitřního hradu. Příkop pokračuje po obou stranách okolo celého jádra. Nad příkopem se dochovaly kamenné vyzdívky a nad nimi mohutný střep štítové zdi (patrně až pohusitské), která se na obou koncích stáčí směrem dovnitř hradu. Za ní se nachází příčná terénní deprese, pozůstatek stavby. Následuje další příkop, který byl uzavřený zdmi a za ním zadní hrad. Přímo nad příkopem se v čele nachází výrazná kupa, snad pozůstatek bergfritu. Okolo celého jádra vedla hradba s parkánem, nejlépe je dochována na jižní a západní straně. V zadní části vedla hradba do oblouku (zalamovaného) a nacházel se zde několikaprostorový palác. Dochovány z něj jsou dva valeně klenuté sklepy. Na jihovýchodě se k paláci připojovala další, později postavená budova, která zasáhla až do parkánu. I tato budova byla podsklepena a sklep zaklenutý křížovou klenbou se zčásti dochoval. Střep této budovy je dochován až do výše patra a dochovalo se v něm okno z renesanční přestavby. V samém cípu mezi obvodovou zdí jádra a příkopem se nachází zarovnaný prostor 15x20m.

Roku 1421 byl hrad dobyt husity. V 16.století byl nejprve záměrně pobořen a poté renesančně opraven. Po výstavbě zámečku ve městě hrad rychle chátral


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika