mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Březina u Rokycan

GPS: 49°48'32.058"N, 13°36'18.098"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 17789/4-2438Březina

Východně od centra obce, nad zdejším koupalištěm se tyčí vícekrát upravovaná budova, původně hlavní obytná stavba hradu Březina, dnes nazývaného Salón.

První zmínka o hradu pochází z roku 1389, o deset let později než vesnice pod hradem. Na hradě se vystřídalo množství majitelů až je k roku 1661 připomínán jako zpustlý.

Hrad stál na skalnatém ostrohu, který je od navazujícího terénu oddělen šíjovým příkopem. Ostroh má v části těsně za šíjovým příkopem podobu skalnatého bradla, poté se rozšiřuje a v nejširším místě stojí mírně kosodélná budova se dvěma zaoblenými nárožími. Za budovou se nachází ještě poměrně velká plocha, která se stáčí k severu. Na této ploše (cca 28x10m) nejsou patrné žádné stopy po zástavbě. Přístupová cesta vede z příkopu severním svahem a ústí pod budovou. Původní přístup snad vedl po mostě přes příkop. Budova, vystavěná z lomového kamene, má obdélný tvar, ze kterého vystupuje zaoblené východní nároží.

Roku 1810 byla hradní zřícenina přestavěna do podoby altánu. Při této přestavbě byla na severozápadní straně proražena novogotický vstup a okna, vše zaklenuté lomeným obloukem. Altán byl také zastřešen a od té doby se hradu říká Salón. Postupem času, především ve 20.století se z altánu stala opět zřícenina. V letech 2000 - 2003 byl rekonstruován jeho stav opět do podoby altánu. Zdivo bylo dostavěno do výšky 1.patra, "novogotická" strana byla nově omítnuta, podobně jako vnitřní prostory. Ač při obnově spolupracovali odborníci, působí rekonstrukce až příliš radikálně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika