mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Březnice

GPS: 49°33'27.662"N, 13°57'21.25"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36130/2-2383

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 245

 Březnice

Hrad přestavěný na zámek stojí nad levým břehem Skalice (Vlčavy) ve stejnojmenném městě.

Hrad byl založen ve 13.století a měl nepravidelně oválnou dispozici, patrně bez věže. Pro stavbu bylo zvoleno místo na nevýrazné terase nad meandrem Skalice. Z nejstarší fáze se dochovala velká část obvodové hradby. V severní části dodnes stojí přestavěná budova zalomeného paláce, který obvodovou hradbu převyšoval. K němu se přimyká užší budova na východní straně shodného stáří. Důležitou roli v opevnění hrála jistě voda. Na hradě se stavělo v průběhu 14.století. Na jihozápadě byla vystavěna čtverhranná branská věž. Věž je vysunuta z obvodu hradby a je velmi vysoká. Roku 1422 hrad, označovaný i jako tvrz vyhořel a delší čas nebyl obýván. Opravy proběhly patrně až po polovině 15.století. Koncem 15.století došlo k výrazné pozdněgotické přestavbě.

Po roce 1531 bylo vybudováno moderní vnější opevnění. Tvořila jej tenká hradba se střílnami zesílená polookrouhlými, dovnitř otevřenými baštami. Oproti nedostatečně silné hradbě jsou bašty vyšší kvality. Z bašt se dodnes dochovaly tři, z hradby se dochaly zhruba 2/3.

V polovině 16.století započala přestavba hradu na renesanční zámek. Nejvýraznější přestavba se udála v letech 1625 - 1631, kdy byla kromě jiného i přistavěna zámecká kaple na východní straně. Přestavovalo se i v 18. a 19.století. V té době došlo ke stržení jižní a jihovýchodní části vnějšího opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika