Březnice

Hrad přestavěný na zámek stojí nad levým břehem Skalice (Vlčavy) ve stejnojmenném městě.

Hrad byl založen ve 13.století a měl nepravidelně oválnou dispozici, patrně bez věže. Pro stavbu bylo zvoleno místo na nevýrazné terase nad meandrem Skalice. Z nejstarší fáze se dochovala velká část obvodové hradby. V severní části dodnes stojí přestavěná budova zalomeného paláce, který obvodovou hradbu převyšoval. K němu se přimyká užší budova na východní straně shodného stáří. Důležitou roli v opevnění hrála jistě voda. Na hradě se stavělo v průběhu 14.století. Na jihozápadě byla vystavěna čtverhranná branská věž. Věž je vysunuta z obvodu hradby a je velmi vysoká. Roku 1422 hrad, označovaný i jako tvrz vyhořel a delší čas nebyl obýván. Opravy proběhly patrně až po polovině 15.století. Koncem 15.století došlo k výrazné pozdněgotické přestavbě.

Po roce 1531 bylo vybudováno moderní vnější opevnění. Tvořila jej tenká hradba se střílnami zesílená polookrouhlými, dovnitř otevřenými baštami. Oproti nedostatečně silné hradbě jsou bašty vyšší kvality. Z bašt se dodnes dochovaly tři, z hradby se dochaly zhruba 2/3.

V polovině 16.století započala přestavba hradu na renesanční zámek. Nejvýraznější přestavba se udála v letech 1625 - 1631, kdy byla kromě jiného i přistavěna zámecká kaple na východní straně. Přestavovalo se i v 18. a 19.století. V té době došlo ke stržení jižní a jihovýchodní části vnějšího opevnění.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Březnice

GPS: 49°33'27.662"N, 13°57'21.25"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36130/2-2383

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 245

 


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika