mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Hostišov

GPS: 49°36'42.059"N, 14°39'45.006"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37435/2-272Buchov

Tvrziště v rybníčku při jeho západním okraji u samoty Buchov.

Tvrz byla založena někdy okolo poloviny 14.století a zanikla během husitských válek nebo nedlouho po jejich skončení.

Na drobném, jen 12m v průměru velkém ostrůvku mohla stát nejvýše 8x8m velká budova. Patrně se jednalo o hrázděnou stavbu snad věžovitého charakteru. V místě byla zachycena propálená mazanice (zánik požárem) a žádné zděné konstrukce nalezeny nebyly. Budova tvrze byla přístupná po dřevěném můstku, který vedl přes příkop, který ostrůvek dodnes odděluje od břehu. Hospodářské zázemí a patrně i obytné budovy byly postaveny na břehu a dodnes se po nich dochovaly nevelké terénní relikty. Vzhledem k malým rozměrům se dá předpokládat, že budova na ostrůvku sloužila pouze k útočištným účelům.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika