Chřenovice

Zřícenina hradu na ostrožně nad pravým břehem Sázavy. Hrad byl založen před rokem 1289 patrně Lévou z Janovic.

Hrad má trojúhelníkovitou dispozici. Ostrožnu na přístupné straně opevňuje příkop. Za ním stál v čele hradu okrouhlý bergfrit, vevázaný do obvodové hradby. U paty věže se nacházela brána. Hradba byla opatřena cimbuřím. Jednalo se tedy o bergfritovou dispozici. Po přestavbě se vstup posunul na severovýchodní stranu, kde byl hrad zajištěn parkánem. Palác na východním nároží byl na vnější straně opatřen věžicí. V pozdní gotice byl hrad zajištěn čtverhrannou předsunutou baštou na skalce.

Zpustl v průběhu 1.poloviny 16.století. Vnitřní plochu hradu částečně zplanýrovala novověká úprava pro taneční parket.

mapa  

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Chřenovice

GPS: 49°42'30.8"N, 15°14'7.58"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14646/6-227


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika