mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Katastrální území: Bítov

GPS: 48°56'2.369"N, 15°42'55.138"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44978/7-6206



Cornštejn

Zříceniny rozsáhlého hradu Cornštejna se nacházejí na pravém břehu Dyje, nad Vranovskou přehradou. Tok Dyje zde vytváří mohutný meandr, v jehož krčku byl na skále vystavěn hrad. Na západní i východní straně padají strmé skály k řece, severní strana klesá do sedla, za kterým se terén postupně zvedá a rozšiřuje do zadní části meandru. Přístupná je jižní strana, kde se terén postupně zvedá a nad hradem zde čněla skála.

Hrad byl vystavěn ve 20.letech 14.století se souhlasem krále a chránil přístup k vedlejšímu Bítovu od jihu. První zachycenou písemnou zmínkou je listina z roku 1343. Nejstarší hrad měl obvodovou hradbu v čele se štítovou zdí, za kterou se nacházel palác. Někdy v polovině 14.století byl dostavěn parkánový hradební okruh. V 1.třetině 15.století došlo k výstavbě hospodářského zázemí a jeho přihrazení k hradu. V zadní části jádra, na severozápadním konci nádvoří vyrostl nový palác, zmodernizovány byly brány. V roce 1422 se o hrad pokusili husité, není jisté, zda uspěli, spíše ne. Výrazné změny se na hradě udály ve 2.třetině 15.století. Posílena byla především obranyschopnost, stavělo se ale i na hradních palácích. Snad vzhledem ke zkušenosti z husitského obléhání byla na skalnatém návrší jihovýchodně nad hradem zbudována rozsáhlá zemní bašta, které dominuje hranolová zděná věž.

Předsunutá bašta je unikátní svým rozsahem i svým uzpůsobením pro moderní vedení boje. Svoji fortifikační hodnotou přesahuje mnoho soudobých hradů, od kterých se neliší ani velikostí, není o moc menší než samotný Cornštejn. Bašta byla patrně posilována na poslední chvíli, na což lze usuzovat z nedokončeného příkopu. V roce 1464 byl hrad oblehnut královským vojskem a následující rok se vyhladovělí obránci vzdali. Z obléhací akce se dodnes v okolí hradu dochovalo několik táborů. Největší se rozkládá na protějším břehu řeku, východně od hradu. Další tábor se střeleckými pozicemi leží severozápadně od hradu na hřebenu úzké části kopce Hradiště. Dobře patrná je i dvojice dalších táborů, které se nacházejí jihozápadně, resp. jihovýchodně před předsunutou baštou.

Po dobytí hrad změnil majitele a po opravě byla opět zvyšována jeho obranyschopnost. V jižním sedle před hradem vzniklo moderní vysunuté opevnění s baštami a střílnami pro těžké zbraně. V jeho čele vyla vystavěna štítová zeď s břitem. Úpravy se dočkaly i oba paláce. V roce 1542 bylo naposledy posíleno opevnění hradu v souvislosti s tureckým nebezpečím. Koncem 16.století hrad začal pustnout. Dnešní podobu dala zřícenině především rozsáhlá rekonstrukce v 70.letech 20.století. V současné době se opravuje především hospodářské zázemí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika