mapa

Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Katastrální území: Opavské Předměstí

GPS: 50°4'8.130"N, 17°43'39.702"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 38947/8-196Cvilín - Šelenburk

Na výběžku Branické vrchoviny, nad pravým břehem Opavy, jižně od Krnova se tyčí majestátní zříceniny hradu Cvilín, někdy též Šelenburk, nebo Lobenštejn. Hrad zaujal místo nejvyšší místo severo-jižně orientovaného hřebenu při terénní hraně nad inundačním pásem Opavy. Hrad však nebyl první opevněnou stavbou na tomto místě, tou bylo pravěké hradiště, jehož valy jsou stále patrné téměř po celém jeho obvodu.

Hrad vyplnil severní část hradiště a částečně využil staré valy, východní vnější opevnění hradu bylo postaveno přímo na pravěkém valu a využita byla i část severního opevnění hradiště. V místech hradu jsou známé i nálezy z raného středověku (údajně 10.- 11. století), opevnění z té doby ale není pravděpodobné. Ke stavbě hradu došlo v průběhu 1. poloviny 13.století. Hrad má téměř dokonale obdélný tvar s delší osou severozápad-jihovýchod. Vnitřní hrad má rozměry 72x54 m a od okolí je vymezen mohutným příkopem o šířce 25 - 35 m, který byl částečně vytesán do skály. Na vnější straně příkopu probíhá násep, částečně využívající pravěký val. Na jižní straně je násep rozšířený, protože tudy vedla cesta k mostu do vnitřního hradu. Na severu i na jihu opevnění zesiloval ještě jeden násep, severní využil pravěkého valu, jižní byl nově vybudován, ale dnes je z větší části rozvezený. Patrně dodatečně byla v severní části obvodového náspu přisypána polookrouhlá zemní bašta.

Jádro hradu o rozměrech 44 x 42 m je umístěno v zarovnaném vrcholovém plató do středu k severovýchodní straně. Na jihozápadní, severozápadní a jihovýchodní tak zůstal poměrně velký prostor na způsob parkánu. Jádro je obklopeno až 4 m širokou obvodovou hradbou, která se nerovnoměrně dochovala. Zástavba se přimykala k hradbě podél severovýchodní a severozápadní straně. Stály zde jednotraktové palácové budovy. Na jihozápadní straně je hradba prolomena bránou širokou 2,7 m. Na severní straně k ní přiléhala budova. Velkou část jižního koutu jádra zaujal mohutný bergfrit s průměrem až 14 m, dnes dochovaný do výšky 8,5 m. Bergfrit má vnitřní šachtu o průměru 3,1 m. V jeho východním sousedství se nachází studna. Podle stop zdiva lze parkán rozdělit do tří částí, do západní části vedl vstup. Dochované jsou mostní pilíře a torzo brány postavené na skarpě příkopu. Východně od mostu se údajně nacházela cisterna.

Hrad byl patrně v průběhu 16. nebo 17. století vybaven předsunutou baštou. Nachází se ve vzdálenosti 250 m na vyvýšenině, v jižním prostoru pravěkého hradiště. Jádro o průměru 29 m je obklopeno příkopem a vnějším náspem. Široké koruny a celková podoba, včetně archeologických nálezů napovídají, že se jedná o dělovou baštu, která byla vybavena palnými zbraněmi.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika