mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Tábor/Benešov
Katastrální území: Slapsko/Jiřetice u Neustupova

GPS: 49°35'35.952"N, 14°43'57.077"EČertova skála u Slapska

Cílenou prospekci pomocí dat leteckého laserového skenování se mi podařilo zjistit tvrziště/hrádek na katastru obce Slapsko v okrese Tábor. Lokalita nese pomístní název Čertova skála, dříve se jí snad říkalo též Homole.

Leží přímo na rozhraní středočeského a jihočeského kraje, mezi obcemi Zahrádka a Jiřetice. Tvrziště se nachází na skalnatém výběžku z hrany údolí Podmalovického potoka. Ze strany vodoteče (sever a západ) tvoří přirozenou ochranu skalnatý sráz, vysoký až 15 m. Proti předpolí je tvrziště chráněno mohutným půlkruhovým příkopem, širokým 20 m a hlubokým na vnější straně kolem 5 m. V severní části se na vnitřním svahu příkopu nachází 20 m dlouhá a 2 - 4 m široká terase. S poměrně velkými dimenzemi fortifikace kontrastuje malá velikost ohrazeného jádra, jehož temeno je nad dnem příkopu převýšeno o 6 až 8 m. Rozměry uměle zarovnaného temena pahorku činí přibližně 12 × 14 m a nejsou na něm patrné žádné stopy po zástavbě.

K lokalitě lze patrně vztáhnout kusé písemné prameny o sídle drobné šlechty u vsi Háj, které A. Sedláček lokalizoval do průsečíku mezi Záhořím dvorem a vesnicemi Jiřetice a Hojšín. Tyto zmínky jsou však poměrně pozdní, z 15. a 16. století. Podle podoby opevnění lze jeho stavbu klást do 13. či 14.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika