mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Česká Lípa

GPS: 50°41'3.467"N, 14°32'24.573"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46637/5-2773Červený dům

Renesanční tvrz byla vybudována v roce 1583 na okraji tehdejší zámecké zahrady v těsné blízkosti zdejšího hradu. Sloužila jako lovecký zámeček k občasným pobytům vrchnosti.

Půdorys nepodsklepené stavby má tvar rovnoběžníku. Severní čelo stálo nad dnes již zasypaným ramenem Ploučnice. Západní průčelí je ukončeno volutovým štítem sedlové střechy. Jižní průčelí má v přízemí křížově klenuté arkády na pilířích. V patře jsou arkády neseny devíti sloupy a zaklenuty deseti poli křížové klenby. Červeně natřené sloupy a ostění dveří a oken daly budově jméno. Místnosti v patře i v přízemí jsou zaklenuty valeně s lunetami. Na fasádách jsou psaníčková sgrafita a na jižním průčelí je navíc pět obrazů s loveckými motivy.

Od 19.století byla budova využívána jako barvírna látek a poté jako hostinec. Roku 1882 byla opravena a v roce 1896 byla k východnímu průčelí přistavěna obytná budova. Po opravě v roce 1931 sloužila jako muzeum a pro muzejní účely je využívána dodneška.


Fotogalerie

grafika