mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Český Šternberk

GPS: 49°48'33.278"N, 14°55'35.317"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32457 / 2-24

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 332Český Šternberk

Zachovaný, zpřístupněný hrad, částečně přestavěný na zámek nad levým břehem Sázavy.

Místem zvoleným pro stavbu hradu se stal hřeben ostrohu klesající po toku Sázavyu nad jejím levým břehem. Od východu je vymezen strmým srázem k nivě Sázavy, od západu pak hlubokým údolím Brtnického potoka. Na sever od hradu skalnatý hřeben postupně vyznívá až k místu vtoku potoka do Sázavy, na severu se terén zdvihá a tato strana postupně pro hrad znamenala větší a větší nebezpečí.

Hrad založil před rokem 1241 Zdeslav z Divišova a jeho potomci jej drží dodnes. Zřejmě od počátku se jednalo o dvojdílnou dispozici. Ze severu hrad bránil okrouhlý bergfrit a z jihu čtverhranná věž spolu se štítovou zdí. Na východní straně stál jednotraktový palác s polygonálně uzavřenou kaplí. Ve 14.století byl hrad přestavován a snad tehdy byla vystavěna okrouhlá věž vysunutá v samostatném opevnění na nebezpečné jižní straně. Na severním ukončení skalní opyše byla vystavěna čtverhranná věž, od které ke hradu stoupala propojovací hradba. Snad již v této době došlo k výstavbě zemní předsunuté bašty severně od hradu. Její mohutný šíjový příkop přetnul ostroh v nejužším místě. V bouřlivém 15.století došlo k vybudování předsunuté bašty na výšině mezi zemní baštou a hradem. Je možné, že již v té době byl prostor zemní bašty opuštěn.

Roku 1467 hrad dobyla vojska Jiřího z Poděbrad. Obléhání bylo vedeno z míst starší zemní předsunuté bašty a prostoru výšiny západně od hradu za potokem, kde se dodnes říká Prak. Po dobytí byl hrad pobořen a následně obnoven. Jižní kamenná bašta byla po roce 1479 výrazně přestavěna. Bašta (dnes se jí říká "Hladomorna") se stala jednou z nejkvalitnějších a nejprogresivnějších staveb své doby. V místech odstraněné starší stavby byla zbudována polygonální bateriová věž s mohutným břitem, který se obracel jižním směrem. Střílny, které věž bašty obsahuje jsou sice především demonstrační, prostor vrcholu věže s břitem a místo pod věží však dovolovalo vést velmi platnou obranu.

Někdy kolem poloviny 16.století byl hrad přestavěn. Po třicetileté válce byl přestavován na zámek. Poslední výrazná přestavba proběhla na konci 18.století. Menších úprav se dočkal i v 19. a 20.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika