mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 8
Katastrální území: Čimice

GPS: 50°8'25.083"N, 14°25'39.441"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41374/1-2066Čimice

Už jen málo patrné terénní relikty zůstaly z tvrze v Čimicích. Tvrziště se nachází mezi rybníkem a nákupním střediskem.

První zmínka o Čimicích pochází z roku 1334, za husitských bouří byl zdejší dvůr vypálen. První zachycená přímá zmínka o tvrzi je až z roku 1524.

Tvrz byla archeologicky prozkoumána při velkém výzkumu v letech 1978-80 a 1982-84. Areál tvrze byl opevněn nestejně širokým příkopem. Vnitřní hrana nad příkopem byla jen lehce opevněna vyplétaným plotem. Vstup vedl od severu po mostě přes příkop. Hlavní obytná budova byla patrně věžovitá a stála v jižní části. Měla obdélný tvar a měla zahloubené přízemí. Spodní dvě patra byla zděná, nad nimi byla snad dvoupatrová dřevěná nástavba. Archeologický výzkum zachytil i takové detaily, jako to, že malta byla použita jen v okolí vstupu do budovy a zbylé lomové zdivo bylo pojeno pouze hlínou. Kromě hlavní budovy byly na ploše tvrze zachyceny další menší stavby, některé byly zahloubené, případně polozahloubené, jiné nadzemní s kůlovou konstrukcí. Tvrz existovala již okolo poloviny 13.století.

Severně od tvrze stál obdélný dvůr s nezvykle silnou obvodovou zdí, stavěnou na vápennou maltu.

Dnes se v místech dvora nachází nákupní středisko a v místech tvrze se nalézá jen málo patrný tvrzištní pahorek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika