mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Daliměřice

GPS: 50°36'14.111"N, 15°9'59.48"EDolánky

Zaniklý hrad na částečně odlámané trojúhelníkovité ostrožně nad soutokem Jizery a Vazoveckého potoka. Psané doklady vztahující se hk hradu nejsou známé.

Podle archeologického průzkumu byl v používání ve 2.polovině 13.století.

Jižní strana ostrožny byla odlámána při stavbě železnice a silnice, dnes je na této straně kolmá skála. Lámání podlehla i menší část vlastní hradní plochy. Velice strmý sráz vymezuje plochu hradu i od severu a na východě se svažuje opyš. Přístupná je pouze západní strana, která je dnes zastavěna. Následuje příkop a za ním pžes 15m dlouhé předhradí. Druhý příkop od něj odděluje 30m dlouhé jádro. Ve středu jeho plochy byla zachycena obdélná stavba, charakteru zemnice, která zanikla pořárem. V jejím interiéru byla zachycena pec. Jádro bylo od klesající skalnaté opyše oddělena dalším, dodnes nejlépe dochovaným příkopem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika