mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Dolany u Klatov

GPS: 49°26'33.789"N, 13°15'3.791"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26217/4-2859Dolany

Tvrz Dolany se nachází jižně od Švihova a severozápadně od Klatov.

Jádro tvrze tvoří věžovitý palác dvoudílné dispozice z poslední čtvrtiny 14.století. Vstup do paláce se nacházel na severní straně, jeho dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby. Okolo paláce probíhala kamenná hradba nepravidelně obdélného půdorysu se zaobleným severovýchodním nárožím. Okolo hradby tvrz chránil ještě mohutný vodní příkop, který byl napuštěný vodou ještě v 19.století.

V pozdní gotice okolo roku 1500 byla tvrz přestavována. Suteréní prostory byly valeně zaklenuty. Mezi západní stranu paláce a obvodovou hradbu byla vestavěna obdélná budova.

Při rozsáhlých renesančních úpravách byly valeně zaklenuty prostory ve 2.podlaží paláce, přestavěla se druhá budova a upravena byla i brána a vstupní průjezd. Obranyschopnost byla zvýšena pomocí okrouhlé bašty, která byla vložena do jihovýchodní části obvodové hradby.

Raně barokní přestavba překročila v jižní části obvod středověké hradby. Bylo zde vystavěno dvoupodlažní křídlo, přiložené k starému paláci. Novou budovu na východní straně zakončila původní renesanční bašta. Při severozápadním nároží gotického paláce byl postaven schodišťový přístavek. Přes vodní příkop byl postaven kamenný most s klenutými oblouky.

Dnes je objekt v žalostném stavu. Část je využívána k obytným účelům, část je v havarijním stavu a v místech barokního křídla stojí novodobý domek. Příkop je od 19.století zavezen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika