Dolní Kolo

Zaniklá tvrz na ostrohu vybíhajícím nad pravý břeh Slapské přehrady, v místech, kde se do Vltavy vlévá Cholínská strouha.

Opevněná plocha homolovitého ostrohu má osy dlouhé 28m a 26m. Místo bylo osídleno již v eneolitu. Ostroh chrání od Vltavy strmá skála a z východní strany příkré rokle do údolí Cholínské strouhy. Přístupnou jižní stranu přepažuje příkop, až 12m široký a téměř 4m (někdy se udává 7m) hluboký oproti částečně dochovanému vnějšímu valu. Proti čelu je dnešní dno příkopu o 3,5m níže. Po obou stranách se příkop stáčí až nad Vltavu.

Archeologický výzkum vedle reliktů středověké tvrze ze 13.století, které patří dnešní podoba opevnění, objevil i pozůstatky snad opevněného výšinného sídliště chamské kultury s prvky kultury řivnáčské a kulovitých amfor. Při obvodu plochy stálo tehdy sedm až osm malých pravoúhlých, lehce do zvětralé skály zahloubených chat s ohništi. Tato osada u bývalého brodu přes Vltavu je nejvýchodněji vysunutou lokalitou chamské kultury.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°42'58.031"N, 14°20'14.963"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21640/2-3118


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika