mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Doubravice u Volyně

GPS: 49°10'36.403"N, 13°49'44.759"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16439/3-4096Doubravice

V zahradě usedlosti v jihovýchodní části vsi stojí na terénní hraně vysoká věž tvrze. Ves je v literatuře poprvé zachycená v predikátu k roku 1251, poté až k roku 1317 a 1406. Stavbu dochované části tvrze lze do průběhu 15.století, není jisté zda měla svého předchůdce.

Věž je hranolová s půdorysem o rozměrech přibližně 7,5x8,5m. Ze tří pater vedl původní vstup (dnes zazděn) do prvního a odsud se dalo dostat schodištěm do dalších pater. Přízemí a první patro měly pouze střílnovitá okénka, dnes je přízemí zpřístupněno dveřmi na severní straně. Druhé patro mělo obytný charakter, což dokazuje pozůstatek krbu, dnes již zazděný vstup na prevét nebo sedátka v okenních nikách. V okenních záklencích i sedátkách jsou použity cihly. Střecha je sedlová a leží na novověkém krovu.

Severně od věže se nacházela další budova, či budovy, jejichž zdi byly několikrát v zemi nalezeny. Vnější opevnění se nedochovalo


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika