mapa

Kraj: Stčedočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Drahobudice

GPS: 49°56'15.994"N, 15°4'14.482"EDrahobudice

Severozápadně od kostela v Drahobudicích se nachází silně poškozené zbytky vrcholně středověké tvrze. V místech se říká "Na Valech" a podle starších popisů z 19. a počátku 20.století zde mělo stát slovanské hradiště. Tato interpretace vychází patrně z nálezu několika zdobených střepů (údajně z 8.století), ty jsou ale nezvěstné a nelze je revidovat. Dochovaná podoba lokality této interpretaci vůbec nenasvědčuje.

Tvrziště je částečně zachyceno na 1.vojenském mapování, kde je patrný výrazně stočený oblouk vnějšího opevnění. Do dnešních dnů se z opevnění dochoval pouze fragment příkopu na severní straně a obloukovitý obvodový násep vedoucí podél severní a západní strany. Ten dnes dosahuje maximálněí výšky 3,5 m, koncem 19.století byl údajně vysoký až 6 m. Vnitřní prostor je vyplněn zástavbou č.p. 37, 38 a 39, další zástavba se nachází přímo na obvodovém náspu. Vnitřní prostor zahrnoval kruhovou plochu o průměru přibližně 30 m, po jeho obvodu vedl příkop a za ním obvodový násep. Šířka příkopu nelze určit, dochovala se z něj pouze kontreskarpová hrana na severní straně. Obvodový násep má dnes nejmenší šířku 13m a v nejširším místě 25 m. Obloukovitý násep se dochoval v délce 140 m, jeho koruna je ale rozvezená v celé dochované části, nejvíce v širších částech. Na severozápadě je poškozen cestou, která přes něj prochází. Směrem k jihovýchodu oba jeho konce postupně vyznívají pod stojící zástavbou. Celková kruhová plocha po vnější část náspu má průměr 90 m.

Je zřejmá vazba tvrze na vedlejší kostel poprvé připomínaný v roce 1352, dnešní barokní stavba pochází z roku 1753. Tvrz byla patrně vystavěna kolem poloviny 14.století, chvíli po té jsou známy první predikáty z Drahobudic. Zánik se předpokládá po polovině 16.století v reakci na prodej panství v roce 1540.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika