mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Dražice

GPS: 50°18'22.761"N, 14°50'40.39"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17040/2-1552Dražice

Zříceniny hradu na nevýrazné ostrožně nad pravým břehem Jizery. Hrad založil těsně po polovině 13.století Řehník z Dražic.

Dispozice byla dvoudílná. Plocha předhradí je dnes zastavěna a příkopem, který ho odděloval od jádra dnes vede silnice. Jádro dodnes obíhá příkop, před který byl s výjimkou čelní strany vyhozen val. Stavba hradu šla velmi pomalu a podle zpráv byly zdi vystavěny pouze do výše stropů prvního patra. V čele měl stát okrouhlý bergfrit a za ním hlavní palác. Z této fáze se dodnes téměř nic nedochovalo.

Od počátku 14.století hrad výrazně přestavoval jeho syn Jan IV. z Dražic. Stavbu řídila avignonská stavební huť mistra Viléma. Přestavba to byla velkorysá a po ní hrad představoval velmi výstavný a reprezentativní objekt. Vstup vedl přes příkop do kulisové brány vedle bergftitu. Za věží stál dodnes částečně dochovaný dvoutraktový palác. V přízemí byly dvě z místností zaklenuty čtyřmi poli křížové klenby sklenuté bez žeber na střední pilíř. Na jižní straně byl umístěn záchodový čtverhranný přístavek. Hlavní prostory se nacházely ve druhém patře. Nachází se zde i menší kaple zaklenutá křížovou klenbou, která byla postavena ve čtverhranné věži, navazující na palác. Na dochovaném střepu paláce jsou vidět kvalitní architektonické články francouzské provenience. Další dvoutraktový palác stál v severozápadní části obvodu jádra. Podlouhlá budova byla přiložena i k čelní obvodové hradbě. Celý objekt obíhala parkánová hradba.

Za husitských válek byl vypálen a roku 1448 opět. Ve 20.letech 16.století jeho funkci panského sídla převzal zámek v Benátkách a hrad začal pustnout. Jako pustý se popisuje k roku 1599. Do jádra zříceniny byla v novověku vložena budova sýpky, která využila čelní část obvodové hradby. Příkopem mezi předhradím a jádrem dnes vede silnice a předhradí je zastavěno domky. V místech původního mostu přes příkop dnes stojí novodobý mostek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika