mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Dřevčice u Brandýsa nad Labem

GPS: 50°10'9.771"N, 14°37'48.454"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44865/2-2052Dřevčice

Dochovaná tvrz na hraně terasy nad údolím Vinořského potoka. Poprvé se připomíná roku 1364. Postavena byla pravděpodobně okolo poloviny 14.století.

Pro staveniště byla zvolena hrana terasy, která strmě padá k severu do údolí Vinořského potoka a k východu do rokle. Tvrz měla mohutnou obvodovou hradební zeď s půdorysem pětiúhelníku, ta se dochovala dodneška. Na přístupných stranách lemoval hradbu příkop, který však zanikl. Nároží byla zaoblená a k hradební zdi se přimykala dvě křídla - východní a severní. Z roku 1444 pochází zpráva o jejím špatném stavu a o zřícení zdiva. V roce 1630 (1628?) tvrz vyhořela, následně ale byla opravena.

V 1.polovině 18.století byla radikálně přestavěna na třípodlažní sýpku s valbovou střechou. V dnešní době část z ní slouží jako restaurace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika