mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Švihov u Lažišť

GPS: 49°1'31.543"N, 13°55'13.000"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32034/3-3785Drslavice

Rozsáhlý a složitý komplex tvrze se nachází ve svahu zhruba uprostřed obce Drslavice.

Písemné prameny dokládají místní vladyky poprvé k roku 1384. Nejstarší částí tvrze je dnešní jihozápadní křídlo, které je položeno nejvýše ve svahu. Jeho dvě spodní podlaží pochází asi z 2.poloviny 14.století. Původní valená klenba se dochovala pouze ve sklepě, zaklenutí přízemí pochází z pozdní gotiky. Po svahu vedle tvrze se nacházel dvorek ohrazený zdí, příkop nebyl zaznamenán. Fortifikační funkci možná měli ostré terénní hrany pod tvrzí. Na jihovýchodě stál nevelký objekt, patrně brána. Roku 1479 byla tvrz patrně vypálena a poté opravena. V 1.polovině 16.století byla přistavěna budova na severovýchodě, následně byla vestavěna další budova do východního rohu nádvoří. Starý palác byl vybaven arkýři a novými okny. Ve 2.polovině téhož století byla postavena rozměrná budova na severozápadní straně s průjezdem. V té době byla přestavěna brána na jihovýchodě. Pod tvrzí byl vystavěn renesanční pivovar. Roku 1619 byly Drslavice i tvrz vypáleny.

V roce 1778 byl starý palác přestavěn na sýpku, původní plán počítal s přebudováním celé tvrze. Roku 1936 byl jihozápadní palác upraven na hostinec. Tvrz velmi chátrava ve 2.polovině 20.století, až byla v nedávné době započata rekonstrukce.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika