mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Skořice v Brdech

GPS: 49°40'4.889"N, 13°42'34.331"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP:Dršťka

Jižně od Skořic, se nedaleko konce dlouhého skalního hřebenu nalézají skromné pozůstatky hradu a přilehlé vesnice.

Místem pro stavbu hradu, který se je v písemných pramenech poprvé zaznamenán k roku 1390 se stal skalní hřeben tvořený navazujícími skalisky, který nedaleko jihozápadně od hradu vyznívá. Z úzkého skalního hřebenu, který probíhá ve směru severovýchod - jihozápad byl využit zhruba 100m dlouhý úsek, vlastní hrad pak zabral dvě skaliska v délce asi 50m. V severovýchodním čele se nalézá skalní útvar, před kterým i za kterým byla upravena proluka, vytvářející jakýsi provizorní příkopy. Další do skály částečně vylámaný příkop leží přímo pod hlavní budovou hradu, ze které se dochovaly nevysoké zdi dvou stran. Patrně se jednalo o obytný donjon, na který na stejné skále navazoval přihrazený vstupní prostor, případně budova. Mezi skaliskem a další hradní skálou se nalézá plocha nádvoří. Po stranách byla jistě ohrazena, ale stopy po tomto ohražení se nedochovaly. Na západní straně se nachází nevýrazná deprese, která může být pozůstatkem menší stavby, nebo příkopu. Následuje vysoká skalka, na které byla nalezena mazanina, patrně po dřevěné budově. Za vrcholem skalky je do skály přitesán příkop, který plochu hradu odděluje od pokračujícího, ale pomalu vyznívajícího skalního hřebenu. Východně pod hradem, podél plochy nádvoří se nachází valem uzavřený útvar, který mohl být napuštěn vodou z vedlejšího rybníku, po kterém se dochovala výrazná hráz. V jejím blízkosti se nachází stopy po zaniklé vesnici.

Hrad podle archeologických nálezů fungoval již ve 2.polovině 13.století. Jako pustý se připomíná v 16.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika