mapa

Kraj: hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Katastrální území: Dubeč

GPS: 50°3'46.162"N, 14°35'48.242"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41272/1-1998Dubeč

V Dubči se v těsné blízkosti dochovaly pozůstatky hned dvou tvrzí. Starší z nich stála v místech, kde dnes stojí mladší sýpka. Pod ní se nachází sklepy, které tvrze, které byla založena patrně na počátku 14.století v poplužním dvoře nad Říčanským potokem. Dochované sklepení sestává ze dvou prostor zaklenutých valenou klenbou. Nad ním stávala obytná stavba, patrně věžovitého charakteru, což naznačuje název "věž".

Někdy po roce 1400 starší sídlo dosloužilo a jen o pár metrů dále byla založena nová tvrz. Téměř čtvercová ploch o velikosti asi 25x25m byla obklopena vodním příkopem. Ten se v náznacích dochoval podél jižní a východní strany a původně ho napájela voda Říčanského potoka. Nejstarší zaznamenané zdivo této fáze se dochovalo pod stodolou v jihozápadním nároží dispozice.

Během 2.poloviny 16.století byla tvrz přestavěna na velkou renesanční stavbu o rozměrech 25x25m s vnitřním nádvořím. Z této stavby se do dnešních dnů dochovaly zbytky východní obvodové zdi a severovýchodní nároží. Zeď byla zapřena opěráky a budova byla zdobená sgrafitovou omítkou. Na části severovýchodního nároží je sgrafitová úprava stále patrná, stejně jako část valené klenby přízemí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika