mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Lhota pod Džbánem

GPS: 50°12'53.896"N, 13°42'49.174"E


Kulturní památka

číslo rejstříku ÚSKP: 16457/2-2684Džbán

Mezi Lhotou pod Džbánem a Kounovem se tyčí ostroh, v jehož cípu se nachází pozůstatky po hradu Džbán.

Patrně však není prvním opevněním v tomto místě. Zdá se, že ho předcházelo pravěké hradiště, kterému je povětšinou přisuzován příkop, který se nachází v zalesněné části východně od hradu. Hrad byl vystavěn nad důležitou zemskou stezkou, která procházela soutěskou "Ve Vratech", přímo pod hradem a která spojovala Rakovnicko přes masiv Džbánu se severními Čechami. Počátky hradu nejsou zaznamenány v archivních pramenech a proto je nutno spoléhat na archeologický výzkum, který na hradě proběhl. Podle jeho výsledků lze klást výstavbu hradu do 1.poloviny 13.století a snad šlo o hrad královský. Zánik hradu je kladen průběhu 2.poloviny téhož století.

Hrad zaujal celou zadní část ostrohu. Okolo trojúhelníkovitého jádra byl vyhlouben mohutný příkop se zaoblenými nárožími. Před příkop byl vyhozen val, který zvýšil strmost stran ostrohu. Jaká byla situace v čele proti ostrohu není zřejmé, protože situace je zde výrazně poškozena opukovým lomem, menší lomy zasáhli jádro hradu i jeho předpolí. Na dlouhé čelní strana jádra se podle starších plánů nad příkopem tyčily tři okrouhlé věže. Dvě stály v nárožích a třetí zhruba uprostřed. Zdivo severní věže je v terénu stále patrné. Do obvodové hradby byla vnořena a postrádala flankovací schopnost. Zhruba stejně velká, ale z hradby částečně vystupující byla prostřední věž. Největší z věží stála v jižním nároží a před hradbu vystupovala polovinou své hmoty. Podle starých plánů bylo čelo hradu mírně zalomené k vyčnívající prostřední věži. Kromě čelní strany lemovala na vnitřní straně obvodovou hradbu zástavba. Obvodová hradba mimo čelní stranu byla čtyřikrát zalomena, takže půdorys je v detailu polygonální. Do dnešních dnů se kromě části severní věže a skarpu před ní dochovaly části odvodové hradby podél severní strany a v samém cípu. Jižní strana byla poškozena lomy a dochovaly se pouze části vnitřních stran palácových budov. Archeologicky byl zaznamenán přístavek předstupující před severozápadní křídlo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika