mapa

Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Katastrální území: Horní Lhota u Luhačovic

GPS: 49°9'48.018"N, 17°47'53.189"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24099/7-1905Engelsberk

Severně od obce Horní Lhota se na kopci Vala nachází pozůstatky hradu, který se nazývá také Sehrad, Sehradice či Tetov. K výstavbě došlo okolo poloviny 13.století, roku 1261 již jistě stál. Při prodeji léna se k roku 1518 uvádí již jako pustý.

Hrad zaujal podélný vrchol kopce, jádro se nachází ve východním cípu, předhradí leží západně od něj. Delší severní a jižní strana jsou vymezeny strmým svahem, podobně strmá je i východní strana, naopak po rovině je hrad přístupný od západu. Celý obvod obíhá příkop doprovázený vnějším náspem, pouze na jižní straně se díky erozivním procesům dochovala pouze terasa. Předhradí a jádro od sebe dělí mohutný příkop. V jádře nad povrch terénu v krátkých úsecích vystupuje obvodová hradba. V severozápadním cípu jádra se nachází suťový kužel, považovaný za zbytek bergfritu. Velmi zajímavým fortifikačním prvkem je soustava až pěti valů a příkopů, které za sebou přetínají přístupnou západní stranu před předhradím. V případě vnitřního z nich se jedná o složitější útvar, patrně se na koruně širokého valu původně nacházely dřevěné sruby (podobné snad stály i na ostatních valem s výjimkou nejzápadnějšího).

Ještě západněji před touto soustavou se nachází drobný rybníček se sypanou hrází a odtokovým kanálkem. Severně od rybníčku je v terénu patrná drobná, příkopem vymezená kruhová plocha, ke které náleží ještě terasou vymezená plocha s jednou výraznou zahloubeninou. Snad se jednalo o vojenské ležení. Druhé takové se možná nacházelo na opyši, východně pod hradním jádrem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika