Engelsberk

Severně od obce Horní Lhota se na kopci Vala nachází pozůstatky hradu, který se nazývá také Sehrad, Sehradice či Tetov. K výstavbě došlo okolo poloviny 13.století, roku 1261 již jistě stál. Při prodeji léna se k roku 1518 uvádí již jako pustý.

Hrad zaujal podélný vrchol kopce, jádro se nachází ve východním cípu, předhradí leží západně od něj. Delší severní a jižní strana jsou vymezeny strmým svahem, podobně strmá je i východní strana, naopak po rovině je hrad přístupný od západu. Celý obvod obíhá příkop doprovázený vnějším náspem, pouze na jižní straně se díky erozivním procesům dochovala pouze terasa. Předhradí a jádro od sebe dělí mohutný příkop. V jádře nad povrch terénu v krátkých úsecích vystupuje obvodová hradba. V severozápadním cípu jádra se nachází suťový kužel, považovaný za zbytek bergfritu. Velmi zajímavým fortifikačním prvkem je soustava až pěti valů a příkopů, které za sebou přetínají přístupnou západní stranu před předhradím. V případě vnitřního z nich se jedná o složitější útvar, patrně se na koruně širokého valu původně nacházely dřevěné sruby (podobné snad stály i na ostatních valem s výjimkou nejzápadnějšího).

Ještě západněji před touto soustavou se nachází drobný rybníček se sypanou hrází a odtokovým kanálkem. Severně od rybníčku je v terénu patrná drobná, příkopem vymezená kruhová plocha, ke které náleží ještě terasou vymezená plocha s jednou výraznou zahloubeninou. Snad se jednalo o vojenské ležení. Druhé takové se možná nacházelo na opyši, východně pod hradním jádrem.

mapa  

Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Katastrální území: Horní Lhota u Luhačovic

GPS: 49°9'48.018"N, 17°47'53.189"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24099/7-1905


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika