mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Jáchymov

GPS: 50°22'9.077"N, 12°54'40.296"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30170/4-858Freudenstein

Severozápadně nad Jáchymovem se nachází těžce zkoušené pozůstatky hradu Freudenstein, nazývané také Šlikův hrádek, nebo Jáchymov.

Jedná se vlastně o jeden z nejmladších hradů na našem území, neboť vznikl až v letech 1517 - 20. Měl chránit výnosy z těžby stříbra v okolí, ale již roku 1525 byl vzbouřenými horníky dobyt. Hrad v té době snad ani nebyl v úplnosti dokončen. Po dobytí byl opraven a stal se správním sídlem.

Hrad zaujal okraj širokého ostrohu nad městem. Přístupovou šíji na západní straně přeťal příkop, která propojil klesající terén na jižní straně a rokli na straně severní. Za příkopem byl nasypán mohutný násyp nad kterým se tyčila čelní hradba. V nárožích obvodové hradby stály minimálně věže s výraznou flankovací schopností. Lze předpokládat, že původně stála věž minimálně i v severozápadním nároží, snad i na zbývajícím jihovýchodním nároží. Dochované věž zvaná Šlikovka má průměr 8m a tloušťku zdiva 1,7m, čelní kurtina dosahovala 1,5m šířky.

Po úpadku hornictví v okolí Jáchymova hrad sešel a koncem 16.století byl jeho stav dosti špatný. Počátkem 17.století byl učiněn neúspěšný pokus o obnovení hornické aktivity v okolí Jáchymova, stejný osud kopíroval i stav hradu. V roce 1634 hrad i město obsazené císařskými dobylo švédské vojsko a hrad byl těžce poškozen, především přišel o své opevnění. V roce 1648, při odchodu vyhodili švédové hrad do povětří a zbytky hradu byly ponechány svému osudu. Roku 1861 byla severovýchodní věž zvaná Šlikovka přestavěna na městskou hlásku. Při tom bylo strženo její vrchní patro a nahrazeno romantickou nástavbou. Druhá dochovaná věž v protějším nároží se nazývá prašná z toho důvodu, že sloužila v 18. a 19.století jako prachárna. V průběhu 19.století začala do plochy hradu pronikat parazitní zástavba, na přelomu 19. a 20.století přeťala necitlivě hradní areál silnice. Z čelního příkopu tak zůstala jen část, podobně jako z čelního valu. Z obvodové hradby se do dnešních dnů dochoval jen krátký úsek na severní straně. Zcela nevhodná parazitní zástavba se přimkla k věži Prachárně i v nedávné době.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika