mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Jiřetice u Neustupova

GPS: 49°35'21.159"N, 14°43'19.556"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45278/2-258Háj

Na výšině lidově zvané Hrádek, nad Novým Mlýnem, nedaleko Neustupova se nachází zajímavá lokalita, mylně vydávaná za tvrziště. Podle místní tradice zde od 13.století stávala rozměrná tvrz Háj, která byla zničena za husitských válek. Po průzkumu v 60.letech byla lokalita zapsána na seznam kulturních památek. I když se k její existenci profesionální archeologové příliš nehlásili, dostala se lokalita i do prestižní literatury.

V místech domnělé tvrze se nachází rozměrná obdélná sníženina s plochým dnem. Okolo ní je ze tří stran nasypán násep, evidentně materiál z asi o 2m zahloubené vnitřní plochy (oproti okolnímu terénu). Zahloubená část má rozměry 25 x 12 m. Náspy dosahují výšky až 2,7 m. Jedinou stranou, kde žádný násep není, je strana jihozápadní, která přiléhá ke svahu nad Novomlýnským rybníkem. Nezdá se však, že by tato strana podlehla erozi a svezla se po svahu, spíše jde o stranu, přes kterou byl transferován vykopaný kamenný materiál, patrně pro stavbu mlýna, nebo hráze rybníka. Další, i když podstatně menší vkopy po těžbě kamene lze pozorovat severozápadně od objektu.

Objekt tedy není pozůstatkem panského sídla, ale pozůstatkem montánní činnosti, která se zde odehrála koncem středověku, nebo v raném novověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika