mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Bosyně

GPS: 50°24'40.238"N, 14°34'5.472"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37943/2-3923Harasov (Krvemlejn)

Zaniklý hrad stál na pískovcové ostrožně nad rybníkem. Hrad stavěl pravděpodobně Dobeš, který se psal z Harasova od roku 1420. Jako o pustém se o Harasově píše v roce 1604, je možné, že už byl pustý delší dobu.

Dispozice hradu byla dvoudílná. Za mohutným vnějším příkopem se nacházelo čtverhranné předhradí. Mohutný vnitřní val, který ho chránil, se mírně obloukovitě stáčí dovnitř opevnění. Předhradí od jádra oddělovala zajímavá fortifikační linie. Mezi dvěma příkopy zde stojí mohutný val. Na ploše jádra se dochovaly pozůstatky čtverhranné stavby ve formě terénních reliktů. Zbytek plochy nevykazuje žádné stopy zástavby.

Ve skalní stěně pod jádrem hradu přímo nad rybníkem jsou vytesané odspodu přístupné sklípky. Někdy se spojují s hradem, ale pravděpodobně vznikly až po jeho zániku a jsou příslušenstvím mlýna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika