mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Bochov

GPS: 50°8'29.599"N, 13°2'11.177"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16369/4-741Hartenštejn

tNedaleko Bochova se na vrcholu Zámeckého vrchu nacháejí zříceniny hradu Hartenštejna.

Hrad byl postaven až v pokročilé gotice, poprvé je připomínán k roku 1473. Celá stavba byla postavena podle jednoho stavebního záměru který byl z fortifikačního hlediska velmi pokrokový. Pro stavbu byl zvolen kopec, který na přístupné západní straně převyšuje mírným stoupáním okolní terén o 30m. Zbylé strany mají výraznější převýšení, mírnost svahů ale hrad příliš nechránila. Proto musely být důkladně opevněny všechny strany. Hrad má zhruba čtvercový tvar a řístupová cesta ho spirálovitě obtáčí. Ve středu severní a východní strany z obvodové hradby vystupují dělostřelecké bašty, o trochu větší stála i na jižní straně. Jednalo se o protáhle polookrouhlé bateriové věže se systémem klíčových střílen pokrývajících celé okolí. Věže se zaklenutými přízemími patrně převyšovaly hradbu. Západní stranu hájil rozměrný polygonální bollwerk s malou polookrouhlou baštou při napojení na obvodovou hradbu. Zda obdobná stála i na druhé straně nelze s jistotou určit. Zdivo hradby na západní straně nedosahuje tloušťky zdiva na ostatních stranách. Ve vnitřním jihozápadním nároží stála podsklepená budova, která je propojena s bollwerkem. Další nedoložená zástavba se patrně přimykala k obvodové hradbě. Kromě drobných úprav pro krátkodobé rezidenční účely nebyl hrad nijak výrazně přestavován. Po roce 1554 přestal být obýván a roku 1573 je připomínán jako zpustlý. Poté byl nenákladně obnoven a po roce 1609 definitivně zpustl.

Ve 20. a 30. letech byl razantně odkopán při archeologickém výzkumu. Při této akci byla dostavěna a zastřešena tzv. Karlovarská věž. Zastřešení a dřevěná nástavba časem spadly, ale v nedávné době byly opětovně dostavěny a věž slouží jako rozhledna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika