mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Klapý

GPS: 50°26'2.952"N, 14°0'51.094"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15718/5-2087Házmburk (Klapý)

Zříceniny hradu na dominantním kopci, viditelné z širokého okolí. Počátky hradu nejsou zcela jasné, předpokládá se, že byl postaven v 2.polovině 13.století jako hrad královský. Druhá předpokládaná varianta je, že jeho stavebníkem byli o něco později Lichtemburkové. První písemná zmínka o hradu je z roku 1335. Před hradem zde patrně stálo raně středověké hradiště. Nejstarší písemnou zmínkou o hradě měla být listina, ve které se psalo o roku 1237, kdy Ronovec Smil postavil hrad na místě starých rozvalin. Popis listiny však pochází z meziválečného období a samotná listina již není k nalezení.

Nejstrarší částí hradu je dnešní horní hrad. Ohraničen byl plášťovou zdí, před kterou byl na přístupné východní straně vylámán příkop. Po prodeji hradu v roce 1335 byl hrad přestěn. Nová dispozice hradu je dvoudílná. Hrad se rozšířil o tzv. Dolní hrad. Tomu dominuje okrouhlá tzv.Černá věž. Hornímu hradu pak čtverhranná Bílá věž, obklopená plášťovou hradbou. K hradbě přiléhají zbytky tří palácových staveb. Dochovala se také cisterna s nálevkovitým ústím vyzděným z kvádrů. Jádro obíhal parkán.

Před polovinou 15.století bylo k hradu přihrazeno podhradní městečko, snad mělo nahradit vypálené Libochovice. Hrad byl vzpálen orebity, poté obnoven a zkázu mu přineslo vypálení v roce 1468. V polovině 16.století je již uváděn jako pustý. Podhradní městečko zaniklo ještě dříve, jeho zbytky lze pozorovat jihovýchodně pod hradem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika