mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Krajníčko

GPS: 49°8'9.795"N, 14°0'23.965"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45196/3-4173Helfenburk u Bavorova

Rozsáhlé zříceniny hradu na výrazném vrchu nedaleko jihočeského Bavorova. Povolení ke stavbě hradu vydal roku 1355 Karel IV.

Původní dispozice hradu byla trojdílná. Jádro tvořily dva dvoupatrové paláce na nejvyšším místě. Hlavní obytné a reprezentační místnosti byly v prvých patrech. Propojení jednotlivých prostor zajišťovala plochostropá arkáda s uzavřenou chodbou obíhající jak průčelí paláců, tak spojovací hradby. Celé jádro obíhal parkán. Jádro leží zhruba ve středu čelní strany. Její severovýchodní nároží zajišťovala štíhlá okrouhlá věž a v protilehlé straně vedl vstup do jádra bráněný druhou věžovitou bránou. Hospodářské zázemí se přiložilo k obvodové hradbě, která dává půdorysu vnitřního hradu tvar písmene D. Před druhou branou je menší předbraní a před ním kulisová brána v hradbě, která vede podél terénně nerovné čelní strany hradu. Vedle brány je do ní vevázán okrouhlý bergfrit přístupný v patře sedlovým portálkem.

V letech 1477 - 1483 došlo na hradě k přestavbám především z důvodu zlepšení jeho obranyschopnosti. Jádra se práce téměř nedotkly. Obvodová hradba druhého nádvoří byla nadstavěna a změny se zde dotkly i provozních budov. Tíha obrany se přesunula na novou (nebo jen radikálně přestavěnou) čelní linii. Ta sestávala z obvodové hradby, která byla zpevněna třemi protáhlými plochostropými baštami. V novém rozměrném nádvoří vznikly další provozní objekty. Přístup vedl skrz věžovitou čtverhrannou bránu, která byla vysunuta do příkopu. Příkop s vnějším valem obíhal téměř celou dispozici s výjimkou jihovýchodní strany, kde byl hrad posazen na skálu. V průběhu jeho vnějšího valu se nacházejí dvě dělostřelecké bašty (jedna na přístupové severní straně a druhá v zakončení jižního průběhu valu).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika