mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Hutě pod Třemšínem

GPS: 49°35'13.095"N, 13°46'39.46"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16235/2-3116Hengst

Nedaleko hradu Třemšína na severním konci Třemšínského hřebenu se nalézají zbytky opevněného objektu. V literatuře nebyla zachycena žádná zmínka a není známo ani původní jméno tohoto hrádku. Pomístně se mu říká též Henkšt, či Kobylí hlava.

Jádro opevnění se skládá z pahorku a přilehlé plochy jižně pod ní. V nejvyšší poloze stál čtvercový objekt o délce hrany necelých 8,5m. Pozůstatkem po zděné podezdívce?, která byla patrná ještě v 19.století je dnes valovitý útvar okolo deprese v jeho středu. Okolo pahorku probíhá příkop s vnějším valem, který má nepravidelně oválný tvar. Obepíná i 20x10m velký zarovnaný prostor jižně pod pahorkem. Vnější opevnění je v severozápadním cípu v délce 9m přerušeno. Zdá se že nebylo nikdy dokončeno, ale vzhledem k výrazným úpravám celého areálu za Salmů v 19.století se může jednat i o zasypanou část.

Pro možnost, že zde opevnění nebylo dokončeno mluví to, že tento úsek je přírodou nejlépe chráněn a tudíž jej stavitelé mohli nechat až nakonec. Pro zasypání během salmovských úprav naopak může hovořit to, že je tato plocha poněkud vysunuta na samém závěru ostrožny a je z ní nejlepší výhled do okolí. Při parkových úpravách byly patrně zřízeny i tři přechody přes příkop na východní a jihovýchodní straně. Příkop je na východní straně mělký.

Hengst mohl být podřízen jen 2,2km vzdálenému velkému hradu Třemšínu. Snad sloužil k ochraně cesty z Třemšína do Rožmitálu, která probíhá nedaleko pod ním. Další z interpretací funkce opevnění říká, že se jednalo o opevněný post podléhající teslínskému probošství Ostrovského kláštera, případně mohlo sloužit k ochraně blízkého hutnického sídliště. S opatrností je nutno vážit možnost, že se jedná o předsunuté opevnění hradu Třemšína, neboť vzdálenost je značná a takovéto opevnění nemohlo zabezpečit severní stranu hradu Třemšína.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika