mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Lužná u Rakovníka

GPS: 50°7'33.422"N, 13°44'6.629"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45255/2-2771Hlavačov (okr.RA)

Zaniklý hrad na již v pravěku opevněné pískovcové ostrožně, která byla v před polovinou 19.století částečně odtěžena. Není známo původní jméno hradu.

Podle archeologického výzkumu lze jeho počátky klást již do první poloviny 13.století. Zpustl na konci 15.století. Hrad měl čtyři části. Přední části hradu stály na terciálních píscích, na nichž snad stály pouze dřevěné a hrázděné konstrukce. Zadní část hradu stála na skále (arkózový pískovec), která byla v novějších dobách z velké části odtěžena.

Dvě předhradí opevňoval šíjový příkop s bočními opevněními. Dvoudílný vnitřní hrad byl obehnán hlubokým příkopem s mohutným vnějším valem. Val byl zbudován ojedinělým způsobem: prolíváním vrstev písku řídkou maltou. Na vrcholu valu stála zídka z dovezené opuky.

Stavby v přední části jádra hradu byly většinou dřevěné, méně pak bylo použito opuky a cihel. Koncová část hradu byla kamenná, padla však za oběť těžbě pískovce a především doloženému vybírání stavebního kamene pro okolí. Dnes se v západním cípu nachází výrazné snížení a je patrné odtěžení celého západního zakončení. Zde patrně stály nejdůležitějěí budovy hradu, zcela odděžené.

Hlavačov byl ve své době jedním z největších hradů, dá se předpokládat, že byl královského založení.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika