mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Velký Dřevíč

GPS: 50°29'32.450"N, 16°11'6.647"EHomole (okr.NA)

V cípu ostrohu nad soutokem Metuje a potoka Dřevíč se nachází poškozené zbytky malého hrádku dnes nazývaného Homole. Podle písemných pramenů lze se stavbou tvrze počítat po roce 1341, po majetkovém převodu zdejšího území. Naposledy je tvrz zmiňována k roku 1406.

Opevnění zaujalo cíp dlouhého ostrohu v místech, kde převýšení nad širokými údolími vodotečí činí 15 m. Západní strana lokality je odtěžena lomem na kámen. Dochovaná část tvoří zhruba 2/3 původního rozsahu. Proti severovýchodní straně navazujícího ostrohu tvrz vymezuje šíjový příkop, na jehož vnější straně se nachází nevýrazný násep. Příkop má šířku 6 m a v dno v nejhlubší části se nachází o 1,5 m hlouběji než vnitřní plocha. Za šíjovým příkopem se v odstupu 5 m nachází další příkop, původně vedoucí po celém obvodu vnitřního prostoru. Obvodový příkop má šířku až 9 m a dosahuje hloubky až  1 m proti vnější a 2 m proti vnitřní straně. Jádro tvrze mělo rozměry zhruba 20 x 20 m, dnes se z něj dochovala pouze západní část o rozměrech 20 x 10 m. Vymezení lokality nad opyší má podobu terasy o výšce 1 m. Terasa probíhá v odstupu 3 m od příkopu jádra. Podle nálezů mazanice lze předpokládat dřevěné stavby.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika