mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°43'6.029"N, 14°20'37.777"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35883/2-2623Horní Kolo

Na zalesněném vrcholu Djebří se nachází pozůstatek středověkého hradu či tvrze zvané Horní, či Velké kolo. Původní jméno ani jakékoli historické zmínky vážící se k opevnění nejsou známy.

Fortifikace sestává z kruhového příkopu a vnějšího valu. Průměr vnitřní plochy je 45m. Příkop je široký okolo 6m a jeho dno je dnes až o 3m níže než vnitřní plocha. Val je nade dnem příkopu převýšen zhruba o 2m. Délka valu dosahuje 168m. Val i příkop je celkem třikrát přerušen pozdějšími zásahy. Původní vstup není známý. V jihovýchodním kvadrantu vnitřní plochy se nachází pozůstatek 13,5x8,5m velké budovy, ve formě reliéfních pozůstatků, ze kterých vystupují lomené kameny. Může se však jednat o rozvalinu po starších archeologických výkopech. V severozápadní části se nachází terénní deprese s rozměry až 12x9m.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika