mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Dřemčice

GPS: 50°28'49.572"N, 13°54'27.602"E



Hrad na Blešenském vrchu

Skromné zříceniny hradu na výrazném Blešenském kopci. Hrad neznáme z písemných dokladů, ani jménem.

Hrad zaujal táhlý vrchol kopce a měl nejspíše trojdílnou dispozici. Dva příkopy před severovýchodním jádrem přepažují úzký vrchol a vymezují dvě předhradí. Obě jsou velice úzká a nevykazují stopy zástavby. Přístupová cesta vedla východně pod předhradími a pod jádrem vstupovala do příhrádku, odkud stoupala k bráně. Ta přiléhala k severovýchodní straně jádra. Jádro se skládalo ze stavby na skalce v jihozápadním cípu jádra. Ke skalce se na severozápadě a severovýchodě přimykaly stavby, po kterých zůstaly terénní reliéfní relikty. Severovýchodní stavba byla minimálně dvouprostorová. Dobře se též dochovalo obvodové ohrazení vedoucí od skály severozápadním směrem. Poté se na hraně vrcholové plošiny stáčí k jihovýchodu a končí u místa původního vstupu. V severozápadním cípu se také nacházela stavba, která vyplňuje oblé nároží.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika