mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Čtyřkoly

GPS: 49°52'51.963"N, 14°43'41.675"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19576/2-254Hrad u Čtyřkol

Zaniklý hrad přechodného typu na ostrožně nad pravým břehem Sázavy. Hrad zaujal skalnatou ostrožnu nad ústím Mnichovického potoka do Sázavy. Nejsou o něm zaznamenány žádné písemné údaje.

Ostrožna je na přístupové severozápadní straně přetnuta šíjovým příkopem a mohutným vnitřním valem. Celá obrana byla postavena na tomto přepažení. Boční opevnění muselo mít lehčí formu. Za valem úzká ostrožna pomalu klesá. Plocha se rozpadá do tří terasovitých úrovní. V nejvyšší části jsou patrné relikty čtvercové zděné budovy, v její jižní části se dochovalo zdivo vystupující nad povrch. Ve střední části stála napříč dvouprostorová zděná budova, na severovýchodní straně polygonálně ukončena. Na nejnižší a zároveň nejmenší zadní části stála budova lehčí konstrukce, po které byly zachyceny malé pozůstatky zdiva a viditelné vegetační příznaky. Plocha před šíjovým opevněním je poškozena stavbou železnice a rekreačních chat.

Lákavá hypotéza o tom, že je hrad předchůdcem sousedního hradu Zlenice, vzala za své po archeologickém výzkumu, který potvrdil krátký život hradu ve 13.století a jeho zánik dlouho před stavbou Zlenic.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika