mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Katastrální území: Nové Město

GPS: 50°4'32.226"N, 14°24'56.255"EHrádek na Zderaze

Dnes již zcela zmizelý hrad na již také zaniklé ostrožně nad Vltavou pod Karlovým náměstím. Ostroh byl ukončen Břežskou skálou, na které se vypínal hrad několikrát zachycený na několika vedutách a historických popisech.

Hrad založil Václav IV. okolo roku 1380. Měl obdélný půdorys se zkoseným jihozápadním nárožím. Hrad měl dvě čtverhranné věže, jedna stála nad řekou a větší druhá, vystupovala na západní straně před linii hradby. Větší věž sloužila obytným účelům a podle starých popisů měla pět pater a kryla jí vysoká valbová střecha. Dva paláce, jeden na severu a druhý na jihu obklopovaly vnitřní nádvoří. Jádro patrně minimálně částečně obíhal parkán. Hradbou byla opevněna i přilehlá zahrada se studánkou zvanou Pučka.

Husitskými válkami prošel hrad bez úhony, poté byl utilitárně využíván městem. V průběhu 16.století zpustl a postupně se měnil na zříceninu. Po roce 1627 byl výrazně přestavěn pro potřeby řádu bosých augustiniánů. V roce 1809 se stal součástí Svatováclavské trestnice.

Během pražské asanace v letech 1901-1905 byl zcela zbořen a skála byla odlámána. Vedlejší kostel sv.Václava zůstal zachován a oproti okolnímu terénu je značně vyvýšen. Na místě bývalého hradu je dnes frekventovaná Resslova ulice a blok domů č.p. 2 a 4.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika