mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Vysoká u Kosovy Hory

GPS: 49°37'26.35"N, 14°29'53.753"EHrádek u Lovčic

Zaniklý hrádek na skalním výběžku nad cestou z Lovčic do Jesenice. Historické zprávy o hrádku mlčí a není známé ani jeho jméno. Keramickými nálezy při opakovaných povrchových sběrech, bylo možno datovat dobu života hradu minimálně před počátek 14.století.

Jednodílný areál hradu leží na malém ostrohu ukončeném skálou, který vybíhá z návrší Černý les směrem k jihu. Ze tří stran je hrad dobře ochráněn přírodními podmínkami. Kolmá skála se nachází především na jihu. Ostroh se směrem k severu rozšiřuje a na přístupové straně areál hradu opevňuje vysekaný příkop a vnější val. Příkop přetíná ostrožnu v oblouku a na obou koncích vede až na hranu srázu. Hned za příkopem v areálu hrádku se nachází valovitý relikt. Jedná se o pozůstatek čelní hradby. V západní části se ve valu nachází vpadlina, snad pozůstatek místa brány.

Uprostřed jádra se nachází výrazný kupovitý relikt, u paty z něj vystupují kameny tvořící okrouhlý půdorys o průměru 4,8m. Může se jednat o zbytek subtilního berfgritu. Starší vlastivědná literatura, zřejmě na základě zápisu v místní kronice uvádí zbytky věže, na kterých se jakýsi statkář z Bolechovic pokusil ve 2.polovině 19.století postavit rozhlednu, ale dílo nedokončil. V nedávné době byla homole poškozena při vybírání kamenů. Zbytek vnitřní plochy nevykazuje stopy zástavby, kromě místa severozápadně od homole. Zde zřejmě stála blíže neurčená stavba.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika