mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Podmoky u Golč. Jeníkova

GPS: 49°49'4.263"N, 15°25'34.770"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34497/6-5475Hrádek u Podmok

Mezi obcemi Podmoky a Kozohlody se v údolí Brslenky a jejích přítoků nacházejí rozsáhlá těžební pole na rýžování zlata. A snad právě kvůli jejich ochraně byl na malém klesajícím terénním výběžku vybudován malý hrad. Není známé jeho jméno a nebyl zachycen v dochovaných písemných pramenech. Několik především keramických nálezů spolu s brakteátovým depotem, který byl nalezen kousek opodál naznačují, že objekt pochází z konce 13. až počátku 14.století.

Hrad má jednodílnou obdélnou dispozici, kterou za šíjovým příkopem vymezuje obvodová hradba. V zadní části se nacházela obytná, minimálně dvoudílná budova (část jedné dělící příčky zde vystupuje nad povrch), která vyplňovala celou zadní stranu. V jižní části se nad povrchem terénu dochovalo zdivo budovy a jihozápadní nároží, výška zdiva ale nikde nepřesahuje 1 m. Nachází se zde enormní množství mazanice, která se dostala na povrch díky vývratům a patrně také kvůli nelegálním výkopům. Další dochované zdivo se nachází v čele nad příkopem. Čelní hradba je silnější, než hradba po stranách, v odborné literatuře je dokonce interpretována jako štítová zeď, tento názor však "nemá styk s realitou" a je třeba ho rázně odmítnout.

Zajímavá je i situace v šíjové části příkopu, ten buď nebyl realizován v původním záměru, případně nebylo doděláno jeho dodatečné rozšíření. Jeho vnější část totiž není dokopána do hloubky jeho vnitřní části a v severozápadním cípu se nachází blok horniny. Také východní část příkopu navazuje pouze na hlubokou vnitřní šíjovou část.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika