mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Rabyně

GPS: 49°49'10.765"N, 14°26'37.782"EHrádek u Rabyně

Severovýchodně od Rabyně se nalézá vrch Střeblov. Na jeho severozápadním konci, nad skalnatým pravým břehem Vltavy se nachází pozůstatek neznámého opevnění. Pomístně zvané Hrádek, Na Hrádku, či Hradce.

Místo, které je zcela nepřístupné od severu (skála nad Vltavou), obklopuje mohutný až 3,4m hluboký příkop. Za ním navršený val měří ode dna příkopu 4,5m. Příkop ohraničuje lokalitu ze západu, jihu a jihovýchodu. Na východě navazuje na strmou rokli padající k Vltavě, v čele dispozice ho doplňuje ještě vnější val a poté se lomí a vede ke srázu nad další roklí padající k Vltavě. Jím vymezená plocha dosahuje 33x16m.

Zatím z lokality nebyly získány žádné datovatelné nálezy. S největší pravděpodobností se jedná o zbytky středověké tvrze či hrádku z 13. či 14.století. V zadní části vnitřní plochy nad srázem k řece se nachází pozůstatky napříč stojící budovy. Dnes jen ve formě nízkých terénních reliktů, ale ještě na počátku minulého století se zde nacházely zbytky kamenné konstrukce vystupující nad povrch.

Západní část vnitřní plochy byla nedávno hrubě poškozena stavbou jakési zemljanky, která se na lokalitě momentálně pomalu rozpadá.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika