mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora

GPS: 49°56'51.46"N, 15°15'55.486"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29408/2-1043Hrádek v Kutné Hoře

Dochovaný hrad, či opevněný městský palác v centru Kutné Hory. Hrádek byl vystavěn v letech 1410-15 na místě zbořené starší zástavby.

Téměř čtvercový areál byl přiložen k městským hradbám nad hranou srázu k toku Vrchlice. Kolmo na městskou hradbu byla postavena dvě palácová křídla směřující k severozápadu. Jižní z nich je ukončeno obdélnou obytnou věží, stojící v západním nároží. Tímto křídlem vedl původní vstupní průjezd, který byl u městské hradby chráněn z obvodu hradu vystupující čtverhrannou věžičkou. Mezi průjezdem a obytnou věží byla v paláci velká síň zaklenutá dvěma poli křížové klenby. V nároží u hradby se do paláce vešla ještě čtvercová, také zaklenutá prostora. Místnosti v patře paláce byly plochostropé. Obytná věž obsahovala velký sál se čtyřmi poli křížové klenby sklenutými na centrální sloup. Severní palác měl v přízemí plochostropé místnosti a nad nimi tři místnosti, dvě z nich zaklenuté křížovou klenbou. Patra byla propojena pavlačí. Lze předpokládat, že věž byla zakončena hrázděným patrem.

Za husitských válek byl Hrádek poškozen a na konci 15.století nákladně obnoven. Vstup byl přeložen do severního křídla, které bylo zvětšeno přístavbou na vnitřní straně. Přízemí bylo zaklenuto. Místnosti v patře byly vybaveny polygonálními arkýři. Východnější z nich ukončoval kapli. Další přestavba následovala v 17.století, poté Hrádek sloužil jako jezuitský seminář a škola. V 50.letech minulého století zde probíhaly úpravy pro provoz muzea, které v objektu sídlí i dnes.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika