mapa

Kraj: Pardunbický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Předměstí

GPS: 49°35'50.121"N, 16°25'14.058"EHradisko Kněževes

Pouhé 3,5km jižně od hradu Svojanov se nachází zalesněná lokalita s pomístním názvem Hradisko. Tato lokalita je místní tradicí a často i odbornou literaturou považována za pozůstatky hradu. Plochu domnělého hradu vymezují dvě rokle, či snad jen erozní rýhy a domnělý příkop, kterým vede cesta.

Po důkladné rekognoskaci terénu jsem pevně přesvědčen, že se o žádné pozůstatky hradu nejedná. Jde pouze o hru přírody s úvozovou cestou, která vytvořila polohu připomínající zaniklé opevněné sídlo. Poloha je však pro založení jakéhokoli opevněného objektu vysloveně nevhodná. Nad úvozovou cestou, která přetíná drobný klesající ostroh vymezený výše uvedenými erozními rýhami terén strmě stoupá, a sídlo by z této strany bylo nehájitelné. Samotné jádro lokality nevykazuje jakékoli stopy po lidské činnosti s výjimkou dolního okraje, který je narušen zpevněním terénu pro novodobou cestou určenou pro těžkou lesní techniku, která lemuje severní (dolní) okraj lokality pod ostrohem. Při zaměření objektu byl k lokalitě začleněn i prostor na východní straně, kde se za erozní rýhou nachází úvozovou cestou přetnutý klesající terénní hřeben. Na plánku vypadá jako dvojitý val, ale ve skutečnosti se jedná o přírodními podmínkami vzniklý útvar zasažený antropogeními zásahy. V těchto místech se také nalézá informační tabule s popisem lokality i její historie, které nemají oporu v písemných pramenech.

K hrádku Kneževes se váže i místní pověst, hrádek se objevuje i ve starší místní a vlastivědné literatuře, tam ale není lokalizován do těchto míst


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika