Hradiště u Dolních Štěpanic

Zaniklý opevněný objekt nad levým břehem Jizerky severovýchodně od Horních Štěpanic. Jméno ani žádné historické zmínky, které by šly spojit s hrádkem nejsou známy. Dnes používané názvy Hradiště a Rychlovský hrádek jsou až novověkého původu.

Objekt zaujal místo na skalním útvaru nad strmým západním srázem k Jizerce. Terénní konfigurace chránila nepravidelně oválnou plochu i z jižní strany. Stranu východní a severní bylo nutno chránit opevněním. O to se postaral do skály vylámaný příkop v severním úseku lemovaný vnějším valem. Ten je zhruba uprostřed svého dochovaného průběhu přerušen. Vnitřní plocha se prudce svažuje k západu. Uprostřed se nachází deprese ohraničená na východní straně přisekanou skálou.

Žádné další stopy po zástavbě nejsou patrné a neodhalil je ani archeologický průzkum. Ten zachytil keramiku datovatelnou do poslední čtvrtiny 13.století.

Jednalo se o opěrný bod podléhající nedalekému centrálnímu hradu Štěpanice. Opevnění bylo zřejmě funkční jen krátkou dobu. Nebylo patrně nijak důležité a jeho budoucí rozvoj byl vyloučen mimo jiné i pro jeho velice nevýhodné postavení. Terén na východní straně totiž poměrně prudce stoupá a hrádek by byl při případném dobývání jen těžko hajitelný.

mapa  

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Dolní Štěpanice

GPS: 50°39'17.829"N, 15°31'43.025"E


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika