mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Dolní Štěpanice

GPS: 50°39'17.829"N, 15°31'43.025"EHradiště u Dolních Štěpanic

Zaniklý opevněný objekt nad levým břehem Jizerky severovýchodně od Horních Štěpanic. Jméno ani žádné historické zmínky, které by šly spojit s hrádkem nejsou známy. Dnes používané názvy Hradiště a Rychlovský hrádek jsou až novověkého původu.

Objekt zaujal místo na skalním útvaru nad strmým západním srázem k Jizerce. Terénní konfigurace chránila nepravidelně oválnou plochu i z jižní strany. Stranu východní a severní bylo nutno chránit opevněním. O to se postaral do skály vylámaný příkop v severním úseku lemovaný vnějším valem. Ten je zhruba uprostřed svého dochovaného průběhu přerušen. Vnitřní plocha se prudce svažuje k západu. Uprostřed se nachází deprese ohraničená na východní straně přisekanou skálou.

Žádné další stopy po zástavbě nejsou patrné a neodhalil je ani archeologický průzkum. Ten zachytil keramiku datovatelnou do poslední čtvrtiny 13.století.

Jednalo se o opěrný bod podléhající nedalekému centrálnímu hradu Štěpanice. Opevnění bylo zřejmě funkční jen krátkou dobu. Nebylo patrně nijak důležité a jeho budoucí rozvoj byl vyloučen mimo jiné i pro jeho velice nevýhodné postavení. Terén na východní straně totiž poměrně prudce stoupá a hrádek by byl při případném dobývání jen těžko hajitelný.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika