mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Bor u Březnice

GPS: 49°33'19.018"N, 14°0'18.873"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29644/2-2377Hrochův Hrádek

V místech staršího hradiště byla v průběhu 14., nebo na počátku 15.století postavena tvrz, která starší fortifikaci využila.

Tvrz byla vybudována v nejchráněnější poloze raně středověkého hradiště, v samém cípu nevysoké ostrožny nad říčkou Skalicí (Vlčavou). Z tvrze se dochovala zhruba polovina věžovité budovy. Původně obdélná v přízemí dvouprostorová budova byla vybudována z lomového kamene. Zřícenina dnes dosahuje 14m výšky a jsou na ní patrné čtyři plochostropé patra. První dvě byly rozděleny příčkou na dvě pravděpodobně stejně velké místnosti. Dvě vyšší patra byly obytná což dokládá dochovaná konzola krbu ve třetím patře.

Podle povrchových sběrů se zdá, že tvrz pochází až z počátku 15.století. Keramika se vyskytuje jen v okolí tvrze, proto není jisté, zda bylo hradištní valové opevnění využito jako předhradí, či nikoli. První jistá písemná zmínka pochází až z roku 1475, kdy je měl být Hrádek pustý. Po nezbytných opravách tvrz ještě několik desítek let sloužila. K roku 1574 je tvrz uváděna opět jako pustá.

Při stavbě železnice v roce 1874 hrozila dokonce celková demolice, naštěstí se tak nestalo. Přesto bylo nejbližší okolí tvrze zplanýrováno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika