mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Hrubá Skála

GPS: 50°31'34.383"N, 15°10'2.355"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40170/6-2549Hrubá Skála

Hrad přestavěný na zámek na dvou velkých pískovcových blocích u stejnojmenné obce. Hrad Skála byl založen patrně Hynkem z vedlejšího Valdštejna po roce 1355.

Hrad zaujal dva příčné, po sobě jdoucí, skalní bloky. Bloky jsou od sebe odděleny přírodní rozsedlinou a podobně je tomu i mezi prvním blokem a okolím. Tyto hluboké rozsedliny nahradily příkopy. O hradní zástavbě prvního bloku nic nevíme. Trochu přehlednější je situace v jádře bývalého hradu. Vstupní čelní křídlo zámku je s výjimkou vnější zdi až renesančního původu. Vnější zeď je pozůstatkem původní hradby. Další část původní hradby se dochovala v jižní části rozsedliny, kterou původně celou uzavírala. Příčné severní křídlo a jižní palác nejasného stáří navozují představu, že se mohlo jednat o dvoupalácovou dispozici. K severnímu palácovému křídlu přiléhá čtverhranná věž nejasného stáří. Do skály zde jsou zasekané suterénní prostory.

Před hradem se nachází několik vyšších skalních bloků, které mohly být hradu nebezpečné. Proto bylo na nejnebezpečnějším z nich ve 2.polovině 15.století zbudováno samostatné opevnění zvané Prachovna.

V roce 1469 hrad obléhalo královské vojsko. V roce 1524 získali hrad Smiřičtí a za nich byl přestavěn na trojkřídlý renesanční zámek. Ten značně utrpěl za třicetileté války a měl být dokonce na základě císařského nařízení zbořen. Naštěstí se tak nestalo. V roce 1710 zámek vyhořel a následně byl opraven a rozšířen. Po dalším ohni v roce 1804 byla postavena dnešní zástavba předhradí. V roce 1859 byl pseudogoticky upraven a dnešní podobu získal po úpravách kolem roku 1923.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika